Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 3. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy až zataženo. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie obce

Obec Petříkov, do r. 1854 nazývaná Petrkovem, je rozložena na kopci západně od Velkých Popovic.
První zmínka o vsi Petrkově pochází z r. 1405 v souvislosti se jménem Heřmana z Petrkova. Ten je v pramenech zmiňován ještě v roce 1410. I další majitelé zboží se v 15. století psali s přídomkem z Petrkova - podle jedné verze byli větví pánů z Říčan. V pramenech je dále zmiňován Mirek z Petrkova (1427) a Mladota a Marek z Petrkova (1430). Z roku 1439 (1437 ?) je první zmínka o tvrzi v Petříkově. Tehdejší majitel Štěch z Petrkova byl omylem pokládán za mrtvého a jeho majetek - tvrz, poplužní dvůr a kmetcí dvory - byl v Benešově a Jílovém prohlášen za odumřelý. S nároky na dědictví vystoupila Katruše, vdova po Mirkovi Mikšovi z Říčan. Prokázalo se však, že Štěch žije a zůstává dál právoplatným majitelem. Štěch je připomínán ještě v roce 1440 jako účastník tzv. Čáslavského sněmu.

Jako další známý držitel zboží vystupuje až v r. 1460 Mirek z Petrkova. Patrně v roce 1488 získalo obec neznámým způsobem Nové Město pražské a připojilo ji ke kamenickému statku. Od jeho šestipanského úřadu jej koupil v r. 1498 Jan, syn Václava, měšťan Nového Města pražského, a začal užívat přídomku z Petrkova. Tvrz byla v této době asi pustá, protože v pramenech je od té doby zmiňován jen dvůr s příkopem. Podle místní tradice stávala tvrz jihozápadně od vsi v lese zvaném Čertovka, kde jsou dodnes patrny valy.

V roce 1509 je zmiňována louka u Petříkova, v roce 1518 koupilo Nové Město pražské dvůr s příkopem od Jana z Petrkova (Václavův syn) zpět a vzápětí ho prodalo řezníku Martinu Vodičkovi a jeho choti Anně. Ve stejném roce koupil Vodička od jakéhosi Trčky místní krčmu. Ze stejného roku pochází také první zmínka o rybníku v Petříkově. Další zmínky o naší obci jsou z let 1531, 1532 a 1543. V roce 1547 se Nové Město zúčastnilo odboje proti králi Ferdinandovi I. Habsburskému. Za trest mu byly zkonfiskovány veškeré statky. V roce 1548 král prodal Popovice, Petříkov a 4 další vesnice německému zemanovi Jiřímu Krejštnovi z Krejštanu. Od té doby byl Petříkov většinou součástí Velkopopovického statku.
Později vlastnili popovický statek Hýzrlové z Chodů. V roce 1597 koupila panství Markéta Mošaurová z Valdova, rozená z Harasova. V roce 1615 měl Markétin syn, Vilém Mikuláš, na panstvích Dobřejovice, Štiřín a Popovice celkem 59 poddaných. V roce Mošaurů byl Petříkov až do roku 1627, kdy zemřel Jiří Aleš Mošaur z Valdova. Popovický statek získala odkazem jeho žena Anna Marie, rozená ze Slavic, která se poté podruhé vdala za Hynka Mecerada z Reichenwaldu. Mecerad přežil svou choť i dceru v roce 1641 prodal Popovice i Petříkov Strahovskému premonstrátskému klášteru.

V době třicetileté války byly v naší obci původně 3 chalupnické grunty. Petříkov byl však nakonec za války vypleněn a obyvatelstvo bylo pravděpodobně vyvražděno či uprchlo. Obec, tak jako ostatní obce v okolí, zpustla. Po válce zde byla jen krčma, kterou vrchnost pronajímala.
Brzy poté však začal klášter ves systematicky znovuosidlovat. Byl obnoven poplužní dvůr a vedle hospody nechala vrchnost vystavět chaloupku, do níž usadila hrnčíře, zběha z Moravy.

V roce 1671 koupil Velkopopovické panství s Petříkovem benediktinský klášter u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. V době vlády benediktinských mnichů bydlel v obci kněz - inspektor. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II. (Pro zajímavost: život v klášteře na konci jeho existence je popsán v románu Aloise Jiráska F.L.Věk.)

Památky

V obci Petříkov se nacházejí tři historické památky - zvonička, památník padlých a křížek (krucifix).

Velká cihlová zvonička se zvonem stojí pod 2 lipami naproti domu čp. 48. Byla vysvěcena v roce 1913.
Má kamenné základy a neobvyklý tvar. Ve výklenku byl prý kdysi umístěn obrázek Panny Marie.V roce 2014 byla zvonička opravena a doplněna obrazem s náboženským motivem.

V letech 1919-1920 byla provedena sbírka pro stavbu pomníku padlých v 1. světové válce. Pomník se původně nacházel nedaleko dnešní autobusové zastávky naproti hospodě a po roce 1945 byl doplněn o další jména. V roce 1962 byl pomník přenesen na dnešní místo do parku uprostřed vsi.
Na pomníku je uvedeno celkem 16 jmen občanů  Petříkova i Radimovic, kteří zahynuli v 1. a  ve 2. světové válce.

Po pravé straně směrem na Radimovice se nachází železný kříž. V roce 2001 byl neznámým vandalem vyvrácen z podstavce a poškozen. Na kříži je Kristus spodobněný jako mladík s bederní rouškou a vlnitými vlasy. Nad jeho hlavou je nápis INRI (= z latiny Ježíš Nazaretský, král židovský).

V  Radimovicích se nacházejí rovněž tři historické památky - zvonička, krucifix a socha sv. Jana.

 Zvonička se zvonem v obci Radimovice stojí na návsi naproti   domu čp. 8. Má klasický tvar- z patky vyrůstá sloup zakončený vlastní zvonicí obdélníkového tvaru. Památka vznikla v roce 1887 a byla vysvěcena velkopopovickým farářem J. N. Sedlákem.

Na úpatí vrchu Radimovka se nachází kříž zasazený do vysokého kamenného soklu. Vznikl v roce 1918 přičiněním radimovské mládeže. Předtím v těchto místech stál sloup nejsvětější Trojice.

Na rozcestí blízko Radimovic stávala barokní socha sv. Jana Nepomuckého. V šedesátých letech byla poničena vandaly a stržena. Torzo sochy je uskladněno u místního sochaře, ale hlava nebyla nikdy nalezena.

Urbanistické založení a návrh vývoje

Původní osídlení sledovalo údolí potoků a jednotlivá sídla v území se vyvíjela samostatně. Díky členitosti území se obě místní části - Petříkov i Radimovice jako lidská sídla neuplatňují v krajinném horizontu.

Místní část Petříkov představuje kompaktní sídlo, které se historicky rozvíjelo v trojúhelníkovém prostoru Starého rybníka podél silnice Velké Popovice - Křížkový Újezdec, resp. Velké Popovice - Nebřenice - Chomutovice. Historicky se jednalo o nevýznamné sídlo (chybí kostel, hřbitov, kaple, škola), obsahující venkovské obytné domy a hospodářská stavení. V průběhu času bylo území intenzívně urbanizováno. Z občanské vybavenosti jsou zde objekty prodejny smíšeného zboží , pohostinství , mateřská školy. Středem vesnice prochází silnice III/00320.

Místní část Radimovice tvoří nesmírně disciplinovanou sestavu obytných a především hospodářských budov okolo místní vodní plochy. Území vyznívá neuvěřitelně kompaktním dojmem a nelze je dále urbanizovat. Jedná se o smíšenou zástavbu obytných a hospodářských budov a drobných provozoven.

Vzhledem k velikosti obou částí obce není její rozvoj orientován na vnitřní zdroje pracovních příležitostí. Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací dojíždí do okolních sídel (Velké Popovice, Kamenice, Jesenice, Říčany, hl.m. Prahy, popř. dynamicky se rozvíjející komerční a skladová zástavby podél dálnice D1).