Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Přírodní podmínky

Území obce se nachází na rozvodí Vltavy (Rokytky) a Sázavy, v nadmořské výšce 425 - 505,5 m n.m. (nejvyšší bod Radimovka). Je územím navazujícím na severní hranici přírodního parku Velkopopovicko.

Obě katastrální území se nachází v členitém území jižního okraje bývalého okresu Praha - východ. Vzhledem k průměrné nadmořské výšce 430 m n. m. jsou zde pole i  pastviny, které spolu s výrazným zalesněním území vytvářejí atraktivní vzhled krajiny.

Na území obce se nachází 5 rybníků (Štiřínský rybník, Pivovarský rybník, Starý rybník, Nový rybník a rybník Pokutník) + 1 požární nádrž. Na území jsou rovněž artézské studny pro pivovar Velké Popovice.

Území bylo historicky kultivováno pro zemědělskou výrobu.
 

Charakteristika území
Průměrná roční teplota 7 - 8°C
Průměrné roční srážky Převážně 650mm
Klimatická oblast Mírně teplá, mírně vlhká, vrchovinovitého typu
Půdní typy Podzolované půdy a hnědé lesní půdy pahorkatin, hnědozemě
Půdní druhy Převážně písčité a jílovitohlinité
Vegetační stupeň Dubovo-jehličnatý, bukovo-dubový, jedlo-bukový a při vodních tocích biocenózy údolních niv.
Původní rostlinná společenstva: dubohabrové háje a acidofolní doubravy, luhy a olšiny.

 

Systémy ekologické stability

Nejbližší regionální biokoridor je položen na jih od řešeného území, prochází směrem východ - západ katastrálním územím Velké Popovice.

Na území se nachází i několik lokálních biokoridorů

č. 13 Lesní biocentrum s rybníkem a částí louky. - SV od obce Petříkov.
č. 30 Les o délce 1450 m a průměrné šířce 25m.
č. 31 Biokoridor jde po louce a liniových společenstvech podél cesty a potoka přes Starý rybník a dále po louce až ke Štiřínskému rybníku, délka 1200m, průměrná šířka 120 m.
č. 32 Od biocentra č. 13 k hranici Pivovarského rybníka po louce podél potoka
č. 33 Orná půda, les od Pivovarského rybníka podél silnice dále po kraji lesa.
č. 34 Orná půda, les, louka po hranici s k.ú. Kašovice.

 

Významné dřeviny

Petříkov

 • lípy v centrální části obce Petříkov, vedle prodejny smíšeného zboží
 • jehličnaté dřeviny u nového zemědělského areálu
 • vrby u Starého rybníka
 • borovice u Pokutníku
 • stromořadí podél silnice III/00320 mezi Petříkovem a Radimovicemi
 • stromořadí podél silnice III/00326a ve směru na Křížkový Újezdec

Radimovice

 • lípy podél hráze vodní plochy a ve středu obce
 • smíšená zeleň severně nad původní silnicí III/00328

 

Životní prostředí

Střední Čechy jsou nejvíce urbanizovaným a industrializovaným celkem České republiky, ve kterém člověk zásadně zasáhl do krajiny.
(Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny 2006-2016)
Krajina v okolí naší obce je zatěžována především výfukovými plynů a v poslední době už i hlukem aut projíždějících po dálnici D1, ale i ze silnice na Benešov a z místních komunikací, neboť intenzita silniční dopravy má velmi vzrůstající tendenci.V důsledku toho se snižuje i prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a ničí se jejich přirozené prostředí.

Střední Čechy mají zároveň i nejvyšší počet chat i spoustu sportovních zařízení, které slouží i k rekreaci obyvatel Prahy, ale zároveň ovlivňují jejich životní prostředí.V naší obci je to např. HORSE ACADEMY a další soukromé stáje pro větší počet koní.
Také výstavba různých vysílačů měla negativní dopad na ráz naší krajiny.
Ochrana životního prostředí je proto velmi důležitá, neboť jsme povinni uchovat dobré a zdravé životní prostředí nejen pro sebe, ale především pro naše potomky.
S ochranou životního prostředí souvisí především tyto právní předpisy: zákon č.114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny , vyhláška č.395/1992 Sb. ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č.123/1998 o právu na informace o životním prostředí, zákon č.99/2004 Sb. o rybářství, zákon č.289/1995 Sb. o lesích ,zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, zákon č.86/2002 Sb. zákon o ochraně ovzduší a další.


Pro informovanost občanů uvádíme některé důležité paragrafy z oblasti životního prostředí.